Köra på spillolja?

Här diskuterar vi allmänt kring Lupo 3L.
User avatar

irover
Hedersmedlem
Posts: 2248
Joined: 25 Nov 2014 22:04
Stad:: Lövestad
Bil: 2st 3L, 4st A2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 143 times

Re: Köra på spillolja?

Post by irover » 05 Mar 2019 22:59

Var i lupomotorn finns det tungmetaller?
Varför gnälla om stoft i vegetabiliska oljor och inte i ved eller pellets som de tycker är helt ok?

Naturvårdsverket är ute och cyklar som vanligt. Det verkar som de går storföretagens ärenden när dom bannar alla små företag och privatpersoner.
---
Lägg ner Mekonomen. Och Atteviks.

User avatar

RiseAndShine
Garagesuppliant
Posts: 837
Joined: 09 Dec 2014 02:08
Stad:: Skövde
Bil: 1 st. VW Lupo 3L -02
Has thanked: 55 times
Been thanked: 39 times

Re: Köra på spillolja?

Post by RiseAndShine » 06 Mar 2019 00:52

Det är inte säkert att all spillolja är lika giftig, men det handlar fortfarande om en kontaminerad, alltså förorenad produkt och som därför räknas som farligt avfall. I ett domslut som handlar om miljöfarlig kemikaliehantering, närmare bestämt felaktig hantering av spillolja, finns följande uttalande av Naturvårdverket angående spilloljans miljöpåverkan:

"Spillolja av smörjoljeursprung skiljer sig från eldningsolja på många sätt. För användningen som smörjmedel har en välraffinerad mineralolja eller syntolja fått tillsatser, additiv, för att förbättra funktionen exempelvis smörja bättre, hålla föroreningar svävande, bibehålla viskositeten vid olika temperaturer, neutralisera sura förbränningsprodukter osv. Dessa tillsatser är inte anpassade till att den begagnade oljan sedan ska förbrännas. Det innebär att förbränning av spillolja ger betydligt större stoftutsläpp än eldningsolja. Dessutom ökar svavelutsläppen och utsläppen av tungmetaller från tillsatser och slitage av lager osv. Vid användningen bryts olika komponenter i smörjoljan ned och föroreningar från avgaserna hamnar också i spilloljan. Bl.a. ökar halten av polyaromatiska kolväten (PAH) varav flera är cancerogena. Det är påvisat i djurförsök att spillolja är cancerogen. Vid dålig förbränning av spillolja sprids organiska, giftiga föroreningar med rökgasen. Det är dålig luftvård att använda tung eldningsolja i småanläggningar, spillolja får räknas till tunga oljor. Det beror bl.a. på att man i småanläggningar reglerar värmetillförseln med frekventa start och stopp vilket ökar utsläppen betydligt. De nämnda förhållandena ligger bakom det förbud mot småskalig förbränning som Sverige infört. Kravet på en viss storlek ger rent förbränningstekniskt fördelar gentemot mindre anläggningar genom längre uppehållstid och ofta högre temperatur i förbränningsrummet och ekonomiska möjligheter att installera styr- och reningsutrustning samt mer kvalificerad kontroll, skötsel och drift...."

Se https://www.prevent.se/Regelbanken/Rege ... gt-avfall/
Bensinupproret 3.0 : )

User avatar

irover
Hedersmedlem
Posts: 2248
Joined: 25 Nov 2014 22:04
Stad:: Lövestad
Bil: 2st 3L, 4st A2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 143 times

Re: Köra på spillolja?

Post by irover » 06 Mar 2019 11:15

Varför gnäller dom om stoft när ved och pellets ger mer och det är tillåtet? När spillolja brinner blir det ingen rök bara vattenånga och inget sot i pannan. Var kommer stoftet ifrån?

Dom förutsätter dessutom att förbränningen är dålig. Kan man lita på Naturvårdsverket? Det är nåt som inte stämmer.
---
Lägg ner Mekonomen. Och Atteviks.

User avatar

RiseAndShine
Garagesuppliant
Posts: 837
Joined: 09 Dec 2014 02:08
Stad:: Skövde
Bil: 1 st. VW Lupo 3L -02
Has thanked: 55 times
Been thanked: 39 times

Re: Köra på spillolja?

Post by RiseAndShine » 06 Mar 2019 23:40

irover wrote:
06 Mar 2019 11:15
Varför gnäller dom om stoft när ved och pellets ger mer och det är tillåtet? När spillolja brinner blir det ingen rök bara vattenånga och inget sot i pannan. Var kommer stoftet ifrån?

Dom förutsätter dessutom att förbränningen är dålig. Kan man lita på Naturvårdsverket? Det är nåt som inte stämmer.

Den enkla svaret på frågan kan vara att det ena är bioenergi som eldas i anpassade eldstäder medan spillolja som sagt räknas som farligt avfall och som tung/ tjock eldningsolja. Även om spilloljan ser ut att brinna rent, är det högst sannolikt att avgaserna från små icke godkända anläggningar oftast är långt giftigare än de som kommer från eldning av ved och pellets.
Bensinupproret 3.0 : )

User avatar

irover
Hedersmedlem
Posts: 2248
Joined: 25 Nov 2014 22:04
Stad:: Lövestad
Bil: 2st 3L, 4st A2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 143 times

Re: Köra på spillolja?

Post by irover » 07 Mar 2019 02:31

Du snackar i nattmössan. Det blir hinkavis med sot och aska när man vedeldar. Det blir det inte när man eldar olja i en panna.
---
Lägg ner Mekonomen. Och Atteviks.

User avatar

RiseAndShine
Garagesuppliant
Posts: 837
Joined: 09 Dec 2014 02:08
Stad:: Skövde
Bil: 1 st. VW Lupo 3L -02
Has thanked: 55 times
Been thanked: 39 times

Re: Köra på spillolja?

Post by RiseAndShine » 07 Mar 2019 04:16

irover wrote:
07 Mar 2019 02:31
Du snackar i nattmössan. Det blir hinkavis med sot och aska när man vedeldar. Det blir det inte när man eldar olja i en panna.
Att det blir sot och aska vid pellets- och vedeldning är ju i stort sett omöjligt att undvika, men resterna är i allmänhet så pass harmlösa att de kan återföras till skog och trädgård. Visst kan pellets- och vedeldning påverka luftkvalitén negativt, men att förbränna något som klassas som farligt avfall hemma i en anläggning som inte är godkänd för ändamålet lär om något kunna bidra till dålig luft. Spillolja är alltså inget bra alternativ till biobränsle.

Att det finns ett generellt förbud att elda spillolja beror säkerligen delvis på att även s k isolerolja med PCB (polyklorerade bifenyler) räknas som spillolja, liksom att det kan finnas motorolja med tungmetaller i. Kanske att motoroljan från en 3L är mindre giftig än den från en gammal traktor, men ändå olämplig att elda.

Detta är från en ganska gammal artikel, men nedanstående är ändå intressant:

"Använd olja är mycket farligare än ny, främst på grund av de polyaromatiska kolväten, PAH, som bildas när oljan utsätts för höga temperaturer. Mängden polyaromatiska kolväten i motorsmörjolja ökar upp till 1000 gånger efter 1000 mils körning. PAH är giftiga, långlivade i naturen och kan lagras upp i levande organismer. De är cancerframkallande och kan förändra arvsmassan hos både människa och djur. PAH finns med på EU-kommissionens värstinglista över prioriterade ämnen farliga för vattenmiljön."

Se https://www.naturskyddsforeningen.se/sv ... a-pa-drift
Bensinupproret 3.0 : )

User avatar

irover
Hedersmedlem
Posts: 2248
Joined: 25 Nov 2014 22:04
Stad:: Lövestad
Bil: 2st 3L, 4st A2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 143 times

Re: Köra på spillolja?

Post by irover » 08 Mar 2019 00:45

Vi talar om stoft som Naturvårdsverket skriver om. Du svävar ut om allsköns gifter. Låt oss hålla oss till stoft. Jämför stoftmängd mellan ved/pellets och olja. Vilken producerar nest stoft?
---
Lägg ner Mekonomen. Och Atteviks.

User avatar

RiseAndShine
Garagesuppliant
Posts: 837
Joined: 09 Dec 2014 02:08
Stad:: Skövde
Bil: 1 st. VW Lupo 3L -02
Has thanked: 55 times
Been thanked: 39 times

Re: Köra på spillolja?

Post by RiseAndShine » 08 Mar 2019 03:36

irover wrote:
08 Mar 2019 00:45
Vi talar om stoft som Naturvårdsverket skriver om. Du svävar ut om allsköns gifter. Låt oss hålla oss till stoft. Jämför stoftmängd mellan ved/pellets och olja. Vilken producerar nest stoft?

Stoftet är det som kommer ut med rökgaserna och jag kan tyvärr inte svara på vilken källa som bidrar till största mängden, men det som är mest intressant är hur giftigt stoftet i sig är från de olika källorna och där ligger spillolja högst sannolikt sämst till, speciellt vad gäller hemmabruk.

För att klargöra så är stoft det samma som partiklar och det "består av små fragment fasta eller flytande material som svävar i en gas eller vätska" enligt Naturvårdsverket, men oftast lär det till slut falla ned. Att man ser utsläpp av stoft med blotta ögat är därför inte säkert.

Sot består av organiskt kol, men som också är partiklar.

Det Naturvårdsverket säger är att spillolja ger betydligt större stoftutsläpp än eldningsolja.

Om du har ett intresse av att elda spillolja, tycker jag det bästa är att kontakta miljöförvaltningen i kommunen där du bor.
Bensinupproret 3.0 : )

User avatar

irover
Hedersmedlem
Posts: 2248
Joined: 25 Nov 2014 22:04
Stad:: Lövestad
Bil: 2st 3L, 4st A2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 143 times

Re: Köra på spillolja?

Post by irover » 08 Mar 2019 13:54

Så du vet inte om det blir mer stoft från ved och pellets än olja?
Än en gång inga utsvävningar om gift. Vi håller oss till mängden stoft.

Du borde prata med en sotare kanske han kan tipsa dig.
---
Lägg ner Mekonomen. Och Atteviks.

User avatar

RiseAndShine
Garagesuppliant
Posts: 837
Joined: 09 Dec 2014 02:08
Stad:: Skövde
Bil: 1 st. VW Lupo 3L -02
Has thanked: 55 times
Been thanked: 39 times

Re: Köra på spillolja?

Post by RiseAndShine » 08 Mar 2019 19:35

irover wrote:
08 Mar 2019 13:54
Så du vet inte om det blir mer stoft från ved och pellets än olja?
Än en gång inga utsvävningar om gift. Vi håller oss till mängden stoft.

Du borde prata med en sotare kanske han kan tipsa dig.

Sot och aska blir det mer av från ved och pellets än olja, men det som kallas stoft (i rökgaserna) är jag som sagt osäker på vilka mängder det blir av. Varför undrar du det?
Bensinupproret 3.0 : )


Mats Olsson
Skiftnyckelslangare
Posts: 97
Joined: 08 Jan 2015 14:17
Stad:: Lund
Bil: 2*A2 + Lupo
Has thanked: 32 times
Been thanked: 7 times

Re: Köra på spillolja?

Post by Mats Olsson » 08 Mar 2019 23:11

Man kan ju även använda spilloljan som rostskydd. Förra ägaren till vårt hus lämnade kvar en massa gamla verktyg. Många av dem var smorda med spillolja och de har inte rostat, trots fuktig källare. Men de är sjukt jobbiga för man blir så kladdig av dem. De utan spillolja har rostat.

User avatar

irover
Hedersmedlem
Posts: 2248
Joined: 25 Nov 2014 22:04
Stad:: Lövestad
Bil: 2st 3L, 4st A2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 143 times

Re: Köra på spillolja?

Post by irover » 09 Mar 2019 00:15

RiseAndShine wrote:
08 Mar 2019 19:35
irover wrote:
08 Mar 2019 13:54
Så du vet inte om det blir mer stoft från ved och pellets än olja?
Än en gång inga utsvävningar om gift. Vi håller oss till mängden stoft.

Du borde prata med en sotare kanske han kan tipsa dig.

Sot och aska blir det mer av från ved och pellets än olja, men det som kallas stoft (i rökgaserna) är jag som sagt osäker på vilka mängder det blir av. Varför undrar du det?
Så sot och aska är inte stoft tycker du?
---
Lägg ner Mekonomen. Och Atteviks.

User avatar

RiseAndShine
Garagesuppliant
Posts: 837
Joined: 09 Dec 2014 02:08
Stad:: Skövde
Bil: 1 st. VW Lupo 3L -02
Has thanked: 55 times
Been thanked: 39 times

Re: Köra på spillolja?

Post by RiseAndShine » 09 Mar 2019 00:35

Mats Olsson wrote:
08 Mar 2019 23:11
Man kan ju även använda spilloljan som rostskydd. Förra ägaren till vårt hus lämnade kvar en massa gamla verktyg. Många av dem var smorda med spillolja och de har inte rostat, trots fuktig källare. Men de är sjukt jobbiga för man blir så kladdig av dem. De utan spillolja har rostat.
Ytterligare ett exempel ovan på hur man kan använda spillolja på fel sätt. Som sagt gör sig spillolja bäst på en ÅVC på avdelningen farligt avfall.
Bensinupproret 3.0 : )

User avatar

RiseAndShine
Garagesuppliant
Posts: 837
Joined: 09 Dec 2014 02:08
Stad:: Skövde
Bil: 1 st. VW Lupo 3L -02
Has thanked: 55 times
Been thanked: 39 times

Re: Köra på spillolja?

Post by RiseAndShine » 09 Mar 2019 01:48

irover wrote:
09 Mar 2019 00:15
RiseAndShine wrote:
08 Mar 2019 19:35

Sot och aska blir det mer av från ved och pellets än olja, men det som kallas stoft (i rökgaserna) är jag som sagt osäker på vilka mängder det blir av. Varför undrar du det?
Så sot och aska är inte stoft tycker du?
Om det brinner på rätt sätt vad gäller ved och pellets ska det inte bli så mycket sot och aska (som är organiskt kol) i rökgaserna, utan dessa är tyngre partiklar som bildas naturligt och som faller ned och blir kvar i eldstaden. Stoft kan däremot bestå av vad som helst i form av partiklar, och även ibland sot och aska.
Bensinupproret 3.0 : )

User avatar

irover
Hedersmedlem
Posts: 2248
Joined: 25 Nov 2014 22:04
Stad:: Lövestad
Bil: 2st 3L, 4st A2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 143 times

Re: Köra på spillolja?

Post by irover » 09 Mar 2019 02:13

Så sot och aska är ibland stoft? Vad är det när det inte är stoft?

Varför sotar sotaren skorsten om sot och aska faller tillbaka i eldstaden?
---
Lägg ner Mekonomen. Och Atteviks.

Post Reply